Bursa Uludağ Sanat Akademisi > Drama Eğitimi > Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

 • Çocukların bireysel özelliklerini tanımalarını, farklılıkları ayırt etmelerini sağlamak,
 • Grupla etkileşime girerek iletişim becerilerini geliştirmek,
 • Grup çalışmalarında bütünün parçası olarak sorumluluk bilincini ve uyum becerilerini geliştirmek,
 • Çocukların dikkat, algı ve konsantrasyon alanlarında gelişimini desteklemek,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmek,
 • Problem çözme becerilerini desteklemek,
 • Hoşgörü ve anlayış duygularını besleyerek empati kurabilmelerini sağlamak,
 • Öz güvenlerinin gelişmesini ve kendilerini ifade edebilmelerini desteklemek,
 • Yaratıcı drama sürecinin sonunda bireysel özellikleri açısından kendilerini değerlendirmelerini desteklemek,
 • Yaratıcı drama ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve değerleri günlük yaşamda ve öğrenim yaşamında kullanmalarını sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Her hafta farklı bir tema ele alınarak amaçlanan kazanımlar doğrultusunda atölyelerimiz oluşturulmaktadır. Program süresince periyodik olarak velilerimize süreçle ilgili geri bildirimler yapılmaktadır.

YAŞ GRUPLARI

 • 4-6 yaş
 • 7-9 yaş
 • 10-12 yaş
 • 13-14 yaş

ÖNEMLİ