Resim Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

 • Bireylerin sanat eğitimi yoluyla yaratıcılıklarını geliştirerek yaşadıkları topluma hizmet edebilmeleri,
 • Bireylerin yaratıcı güçlerini ortaya koyarak, yaşamsal deneyimlerini fikirlerini bir çalışma ile bir araya getirmeleri,
 • Farklı malzeme ve tekniklerin kullanımını deneyimlemeleri,
 • Özgün çalışmalar ortaya çıkarabilmeleri,
 • Yerli ve yabancı literatüre dair değerlendirmeler yapmaları,
 • Estetik bir bakış açısı kazanabilmeleri beklenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Çizgi çalışmaları, Leke çalışmaları, Desen
 • Denge, Hareket, Ritim
 • Renk çalışmaları

EĞİTİMİN SÜRESİ

 • Resim Eğitimi, haftada bir gün 3 saattir.
 • Toplamda 32 hafta 96 saattir.

ÖNEMLİ