Senaryo Yazımı

EĞİTİMİN AMACI

 • Evrensel senaryo yazarlığı yöntemlerini tanımaları,
 • Senaryonun teknik, dramatik ve görsel bir metin olarak farkını kavramaları,
 • Yazım sırasında karşılaşılan zorluklar ve bunların aşılması için çözüm yollarını öğrenmeleri,
 • Alternatif dramatik kurgu modellerini tanımaları,
 • Genel kabul görmüş örnek filmleri senaryo ve yönetmen açısından irdelemeleri,
 • Kendi senaryolarını oluşturmak için gerekli zihinsel donanımı edinmeleri,
 • Mesleğin genel becerilerinin yanı sıra, temel kural ve niteliklerini, etik ve yasal çerçevesini öğrenmeleri,
 • Bir senaryoyu ve karakteri deşifre etmenin yollarını kavramaları

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Konu, metafor, kurgu
 • Önerme, çatışma, karakter
 • Film çözümleme

EĞİTİMİN SÜRESİ

 • Senaryo Yazımı Programı, haftada iki gün 3’er saat, haftada 6 saattir.
 • Toplamda da 24 hafta 144 saattir.
 • Ek olarak 16 saat de uygulama 16 saattir. Toplam 160 saattir.

ÖNEMLİ