Bursa Uludağ Sanat Akademisi > Eğitimler > Temel Oyunculuk (Tiyatro) Eğitimi

Temel Oyunculuk (Tiyatro) Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Kursiyerlerin;

 • Kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi kazanmaları,
 • Kendilerini etkili bir biçimde ifade edebilmeleri,
 • Nefeslerini denetleyebilmeleri ve ses bilimi açısından tüm sesleri doğru ve güzel telaffuz edebilmeleri,
 • Seslerini eğitebilmeleri ve sesi etkili bir biçimde kullanabilmeleri,
 • Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kavramaları,
 • Konuşmada süre, tonlama, ezgi, vurgu kavşak gibi kuralları uygulama becerisi elde etmeleri,
 • Beden dilini etkili biçimde kullanabilmeleri,
 • Tiyatro sanatını sevmeleri, tiyatro sanatı ile ilgili alt yapı oluşturmaları, kültürel ve sanatsal gelişim sağlamaları,
 • Diksiyon-Artikülâsyon-Fonetik-Oyunculuk arasında bağlantı kurmaları,
 • Topluluk önünde heyecanlarını kontrol altına alma becerisi kazanmaları,
 • Çeşitli duygularla seslerini kullanabilmeleri,
 • Oyunculuk yeteneklerini geliştirebilmeleri,
 • Vurguya dikkat edilerek doğaçlama becerisi yapmaları,
 • Okudukları tiyatro metnini oyunlaştırmaları,
 • Temel oyunculuk meslek becerileri kazanmaları,
 • İyi bir oyuncuda bulunması gereken nitelikleri kazanmaları,
 • Mesleki etik kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri,
 • Oyunculuk mesleğini meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Ses, nefes çalışmaları
 • Diksiyon, Artikülasyon, Vurgu, Tonlama
 • Jest, mimik, Beden Dili
 • Doğaçlama, Rol
 • Metin çözümleme ve değerlendirme
 • Hareket
 • Oyunculuk ve sahne bilgisi
 • Duygu kontrolü ve duygu aktarımı

EĞİTMİN SÜRESİ

 • Haftada iki gün 3’er saat, haftada 6 saattir.
 • Toplamda da 16 hafta 96 saattir.

ÖNEMLİ