Bursa Uludağ Sanat Akademisi > Drama Liderliği Eğitimi > Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

 • Yaratıcı Drama alanıyla ilgili kavramların bilinmesi,
 • Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler arası ilişki kurabilmesi,
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarının ve öğelerinin bilinmesi,
 • Yaratıcı Drama ile ilgili literatüre hakim olunması,
 • Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerilerinin kazanılması,
 • Yaratıcı Dramanın eğitimde diğer branşlarda yöntem olarak kullanılması,
 • Yaratıcı Drama kullanılarak yeni programlar geliştirilmesi

EĞİTİMİN SÜRESİ

 • Yaratıcı Drama Eğitmenliği Programı 6 aşamadan oluşmaktadır.
 • İlk dört aşama 48’er saatten oluşmaktadır.
 • Beşinci aşama 60 saattir.
 • Altıncı aşama (proje çalışması) 48 saattir.
 • Gönüllü çalışma süresi 20 saattir.
 • Program toplamda 320 saatten oluşmaktadır.

ÖNEMLİ