Bursa Uludağ Sanat Akademisi > Diksiyon Eğitimi > Konuşma Eğitimi (Diksiyon)

Konuşma Eğitimi (Diksiyon)

EĞİTİMİN AMACI

Kursiyerlerin;

 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel biçimde kullanmaları,
 • Konuşma ve ifade kusurlarını gidermeleri,
 • Etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları,
 • Kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılır konuşma becerisi kazanmaları,
 • Nefeslerini denetleyebilmeleri ve ses bilimi açısından tüm sesleri doğru ve güzel telaffuz edebilmeleri,
 • Konuşmada süre, tonlama, ezgi, vurgu, kavşak gibi kuralları uygulama becerisi elde etmeleri,
 • Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları kavramaları beklenmektedir.

EĞİTMİN İÇERİĞİ

 • Ses, nefes çalışmaları, ses eğitimi
 • Artikülasyon, Vurgu, Tonlama
 • Jest, mimik, beden dili
 • Seslerin doğru telafuzu için çeşitli alıştırmalar,
 • Ünlü ve ünsüzlerin doğru telaffuzu,
 • Hitabet, topluluk önünde konuşma

EĞİTİMİN SÜRESİ

 • Haftada iki gün 3’er saat, haftada 6 saattir.
 • Toplamda da 7 hafta 42 saattir.

ÖNEMLİ